Gia hạn chữ ký số
Liên hệ ngay !Gia hạn chữ ký số NewCA gói 3 năm, giá cực ưu đãi.

Hướng dẫn chuyển phiên bản Internet Explorer 10,11,12 xuống 7,8

1. Chuyển Internet Explorer 10 xuống 7 or 8

-Trong cửa sổ Internet Explorer 10, nhấn phím F12 sẽ xuất hiện menu cho phép chọn các phiên bản IE7 or IE8

Hướng dẫn chuyển phiên bản Internet Explorer 10,11,12 xuống 7,8

 

2. Chuyển Internet Explorer 11, 12 xuống 7 or 8

– Internet Explorer 11, 12 đã bố trí lại các tính năng. Để chạy các phiên bản Internet Explorer cũ trên IE 11, 12

– Ta cũng nhấn phím F12 >> nhấn tổ hợp phím Ctrl + 8 >> chọn phiên bản IE cũ muốn dùng ở mục Document mode:

Hướng dẫn chuyển phiên bản Internet Explorer 10,11,12 xuống 7,8

Chỉ đơn giản như vậy là đã có thể dùng các phiên bản IE7, IE8 để thực hiện Kê khai thuế qua mạng.