Gói 300 hóa đơn 748,000 đồng không giới hạn năm sử dụng Gói 500 hóa đơn 1,045,000 đồng, tặng thêm 100 hóa đơn Gói 1,000 hóa đơn 1,320,000