Xem ngay !Phần mềm kê khai Bảo hiểm điện tử. Giá tốt nhất!!!

Hướng dẫn thủ tục đăng ký chữ ký số

Hướng dẫn thủ tục đăng ký chữ ký số

CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN
Chuẩn bị hồ sơ Hồ sơ của doanh nghiệp bao gồm:

  • Chứng minh thư giám đốc
  • Giấy phép ĐKKD

Hồ sơ của cá nhân bao gồm:

  • Chứng minh thư cá nhân
  • Mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu có)
Gọi số hotline – Doanh nghiệp gọi tới Số hotline 0124 5311 576 để đăng ký mua dịch vụ.
Cấp phát chứng thư số – Doanh nghiệp được cấp chứng thư số, bàn giao thiết bị USB token chứa chứng thư số trong vòng 24h, đồng thời được hướng dẫn sử dụng thiết bị USB token và hướng dẫn khai thuế điện tử.